Projektas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0027

„Ksilitolio išgavimo iš avižų lukštų technologijos sukūrimas “,  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0027

UAB Nordic Stainless Steel LT įgyvendina projektą „Ksilitolio išgavimo iš avižų lukštų technologijos sukūrimas “,  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0027, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas - 285.714,23 €, skirtas finansavimas – 199.999,97 €).
Projekto tikslas – sukurti technologiją, kuri sudarys sąlygas pramoniniam ksilitolio išgavimui iš avižų lukštų. Nauja technologija leistų avižų lukštus naudoti kaip biokurą arba trąšą, tačiau prieš tai iš šios atliekos būtų išgaunama brangi ir vertinga maisto medžiaga – ksilitolis.

Šios technologijos, kuri leistų atskirti ksilitolį iš grūdų lukštų pramoniniu būdu, pasaulio rinkoje dar nėra. Galimybė kislitolo gamybai panaudoti grūdų (avižų) malimo metu atskiriamas mažai vertingas atliekas (lukštus) yra labai perspektyvi, kadangi tai padėtų spręsti ekologinę problemą ir mažinti CO2 emisijas, nes avižų lukštai, kurie šiuo metu malūnuose atskiriami malimo metu, yra naudojami kaip biokuras energijos gamybai arba kaip trąša žemės ūkio laukuose.
UAB Nordic Stainless Steel LT įgyvendina projektą „Ksilitolio išgavimo iš avižų lukštų technologijos sukūrimas “,  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0027, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 285.714,23 €, skirtas finansavimas – 199.999,97 €).

Projekto tikslas – sukurti technologiją, kuri sudarys sąlygas pramoniniam ksilitolio išgavimui iš avižų lukštų. Nauja technologija leistų avižų lukštus naudoti kaip biokurą arba trąšą, tačiau prieš tai iš šios atliekos būtų išgaunama brangi ir vertinga maisto medžiaga – ksilitolis.

Šios technologijos, kuri leistų atskirti ksilitolį iš grūdų lukštų pramoniniu būdu, pasaulio rinkoje dar nėra. Galimybė kislitolo gamybai panaudoti grūdų (avižų) malimo metu atskiriamas mažai vertingas atliekas (lukštus) yra labai perspektyvi, kadangi tai padėtų spręsti ekologinę problemą ir mažinti CO2 emisijas, nes avižų lukštai, kurie šiuo metu malūnuose atskiriami malimo metu, yra naudojami kaip biokuras energijos gamybai arba kaip trąša žemės ūkio laukuose.
m